Obține profituri mai mari pentru afacerea ta
Cel mai important aspect este profitabilitatea firmei tale, de aceea NEXTLEVEL a fost creat să deservească prin modulul de vânzări, diverse facilități prin care firma ta să genereze mai mulți bani.
Doar prin simpla utilizare a acestei funcționalități vei vinde mult mai rapid și mult mai inteligent pe platforma NEXTLEVEL.ro
Documentație:

a) Oferte

▪ Permite introducerea unor noi oferte cu elemente personalizare
▪ Atribuie oferte unor clienți
▪ Setează termenul de valabilitate a ofertei
▪ Permite adăugarea etichetelor în ofertele create pentru identificarea acestora cu ușurință
▪ Permite alegerea tipului de reducere aplicată pe ofertă
▪ Permite modificarea statusului ofertei în funcție de alegerea clientului
▪ Desemnează un membru responsabil pentru gestionarea ofertei
▪ Importă automat datele de contact a potențialilor clienți sau a clienților
▪ Permite comentarii scrise de client referitoare la oferta atribuită
▪ Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportată la orele de lucru
▪ Permite aplicarea unor reduceri pe suma totală a ofertei
▪ Permite ajustarea prețului final pentru oferta finală în funcție de cerințele clientului
▪ Există o funcție de Salvare sau Salvare&Trimitere directă a ofertei pe email-ul clientului
▪ Permite alocarea ofertei în panoul clientului respectiv pentru o vizualizare ușoară
▪ Permite descărcarea ofertei în PDF
▪ Permite trimiterea pe e-mail a ofertei utilizând șabloanele predefinite în platformă
▪ Permite atașarea diferitelor fișiere pentru oferta alocată
▪ Există posibilitatea trimiterilor de memento-uri pentru membrii personalului
▪ Permite adăugarea sarcinilor pentru membrii personalului
▪ Realizează urmărirea activității clientului în raport cu oferta
▪ Realizează convertirea ofertei în factură
▪ Realizează un raport bine evidențiat a tuturor ofertelor
▪ Permite previzualizarea urmăririi statusurilor email-urilor transmise (vizualizat/nevizualizat)
▪ Permite opțiunea de clonare a ofertei în vederea alocării altui potențial client/client
▪ Posibilitatea de convertire în mod automat a ofertei în proformă/factură
▪ Opțiune de activare a unei semnături electronice în momentul în care clientul acceptă oferta
▪ Modalitatea de filtrare detaliată a ofertelor
▪ Modul de afișare a listei de oferte în Kanban
▪ Opțiune de notificare sms în momentul în care oferta expiră
▪ Opțiune de notoficare sms în momentul în care un client/un membru al personalului lasă un comentariu la ofertă

b) Proforme

▪ Permite adăugarea proformelor noi de colaborare
▪ Atribuie proformele unui client
▪ Permite setarea predefinită a termenului de valabilitate a proformei
▪ Permite adăugarea etichetelor în proformele noi create
▪ Permite alegerea unui tip de reducere aplicat proformei de colaborare
▪ Permite modificarea statusului aferent proformei de colaborare alocate unui client
▪ Permite desemnarea unui membru responsabil pentru gestionarea proformei de colaborare alocate clientului
▪ Există o opțiune de import automată a datelor de contact a clienților pentru a permite realizarea rapidă de noi proforme
▪ Permite importarea serviciilor/produselor setate predefinite pe proforma de colaborare nou creată
▪ Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportată a orelor de lucru
▪ Realizează aplicarea unor reduceri pe suma totală a proformei
▪ Permite ajustarea prețului final proformei realizate
▪ Există opțiunea de Salvare/Salvare & Trimitere directă a proformei
▪ Permite alocarea proformei în panoul de administrare a clientului
▪ Permite descărcarea proformei de colaborare în PDF
▪ Permite trimiterea pe email a proformei pe baza șabloanelor
▪ Permite trimiterea pe email a proformei utilizând șabloanele predefinite, setate în platformă
▪ Trimite memento-uri pentru membrii personalului referitor la noua propunere de colaborare creată
▪ Permite adăugarea sarcinilor pentru membrii personalului
▪ Permite urmărirea activității clientului în raport cu proforma de colaborare
▪ Posibilitatea de a converti proforma în factură
▪ Generează un raport automat și bine definit a tuturor proformelor de colaborare
▪ Permite previzualizarea urmăririi statusurilor email-urilor transmise (vizualizat/nevizualizat)
▪ Opțiune de activare a unei semnături electronice în momentul în care clientul acceptă proforma
▪ Modalitate de filtrare detaliată a proformelor
▪ Modul de afișare a listei de proforme în Kanban
▪ Notifică în mod automat atât clienții cât și membrii personalului desemnați în momentul în care o proformă a fost convertită în factură, acceptată sau scadentă
▪ Opțiune de notificare sms în momentul în care proforma expiră

c) Facturi

▪ Permite adăugarea de noi facturi
▪ Permite atribuirea directă a facturii unui client din baza de date
▪ Permite setarea predefinită a datei de scadență a facturii
▪ Permite setarea prefixului și a numărului de factură ce vor fi alocate
▪ Permite facturarea pe un anumit proiect existent alocat clientului
▪ Permite atribuirea clientului a unor modalități de plată disponibilă pe factură
▪ Realizează setarea emiterii recurente a facturilor (săptămânal/lunar/la 3 luni,etc)
▪ Desemnează un membru al personalului ca desemnat vizibil pe factură
▪ Permite alegerea tipului de reducere aplicată pe factură (procentaj/valoare)
▪ Există posibilitatea unui membru al personalului de a lăsa o notă explicativă pe factură
▪ Permite importarea serviciilor/produselor pe factură, fie ele deja definite în platformă sau unele noi adăugate ulterior
▪ Permite calcularea valorii serviciilor/produselor raportat la orele de lucru
▪ Permite aplicarea unor reduceri pe suma totală a facturii
▪ Realizează importarea sarcinilor existente sub formă de servicii/produse în factură
▪ Realizează ajustarea prețurilor pentru produsele/serviciile existente pe factură
▪ Realizează aplicarea unor taxe variabile pentru fiecare element din factură (TVA)
▪ Permite importul pe factură a unei note opționale pentru client
▪ Permite importul unor temeni și condiții pe factură
▪ Permite salvarea ca schiță/salvare/salvare&trimitere a facturii
▪ Permite atașarea unor fișiere la facturile emise
▪ Permite urmărirea activității clientului în raport cu factura (dacă factura a fost vizualizată/nu)
▪ Realizează memento-uri pentru factură
▪ Realizează jurnalul activității în raport cu factura (dacă a fost vizualizată de client)
▪ Realizează editarea, printarea, descărcarea facturii în format PDF
▪ Permite trimiterea pe e-mail a facturii pe baza unui șablon existent în platformă
▪ Realizează un mod de vizualizare a facturii din perspectiva clientului
▪ Permite alocarea unei facturi storno pentru o factură deja emisă
▪ Permite atașarea de documente la factura emisă
▪ Există o funcție de clonare rapidă a facturii și alocarea către un nou client
▪ Realizează marcarea automată a statusului facturii (anulat, trimis, schiță..)
▪ Există o funcție de ștergere/anulare a facturii
▪ Permite încorporarea pe factură a adresei de expediere a clientului
▪ Permite generarea unei chitanțe pentru factura selectată
▪ Realizează un raport bine evidențiat a tuturor facturilor, valorilor încasate, facturilor scadente,etc
▪ Există opțiuni de filtrare a facturilor
▪ Permite previzualizarea urmăririi statusurilor generate de email-urile de notificare transmise (vizualizat/nevizualizat)
▪ Există posibilitatea de facturare în mai multe monede precum Lei, Euro și Dolari fiind afișat în mod automat cursul valutar BNR din ziua emiterii
▪ Există și posibilitatea efectuării calculelor de conversie făcând astfel posibilă afișarea totalului atât în Lei cât și în moneda selectată
▪ Permite setarea intervalului de notificare a clienților în mod automat atunci când o factură este achitată sau scadentă
▪ Există posibilitatea de a notifica prin sms în momentul în care factura devine scadentă

d) Chitanțe

▪ Există posibilitatea de a vizualiza/edita chitanțele
▪ Permite Import/Export a chitanțelor în diferite formate (.csv, .pdf)
▪ Realizează înterogarea chitanței aferentă facturii
▪ Realizează înregistrarea chitanței în funcție de anumite modalități (transfer bancar, cash,etc.)
▪ Există o opțiune de editare a chitanței înregistrate
▪ Permite vizualizarea chitanței în format PDF
▪ Realizează adăugarea unei note explicative la chitanța înregistrată
▪ Permite alocarea în contul de client a dovezii de plată a chitanței și a statusului
▪ Exista posibilitatea de a seta din sistem un prefix și un numar de start
▪ Exista posibilitatea de a notifica clientul prin sms în momentul în care se emite chitanța

e) Facturi storno

▪ Realizează adăugarea facturilor storno clienților
▪ Permite alocarea facturilor storno a unui anumit proiect
▪ Permite importarea datelor de facturare/expediere din contul clientului
▪ Realizează aplicarea datei în care a fost alocat creditul de retur
▪ Realizează aplicarea unei reduceri a facturilor storno
▪ Realizează adăugarea unei referințe facturilor storno
▪ Permite notificarea pentru membrii personalului referitoare la facturile storno
▪ Permite alocarea facturilor storno pentru serviciile sau serviciile predefinite în sistem
▪ Realizează cuantificarea în ore a serviciilor menționate în facturile storno
▪ Există posibilitatea de adăugare a unui mesaj opțional pentru facturile storno înregistrate
▪ Realizează adăugarea de termeni și condiții pe facturile storno oferite clientului
▪ Există opțiunea de aplicare a facturilor storno pe o anumită factură
▪ Există posibiliatea de Salvare/Salvare&Trimitere a facturilor storno pe email-ul clientului
▪ Există o opțiune de editare/printare/descărcare a facturilor storno în fomat PDF
▪ Există o opțiune de trimitere pe e-mail pe baza unui șablon a facturilor storno
▪ Realizează adăugarea unor facturi storno pentru client fără că acesta să corespundă unei facturi
▪ Există o opțiune de anulare/ștergere a facturilor storno
▪ Există o opțiune de filtrare a facturilor storno

f) Produse sau servicii

▪ Realizarea grupurilor pentru produse și servicii
▪ Permite alocarea produselor/serviciilor în grupurile create
▪ Permite adăugarea titlului și descrierii pentru fiecare produs/serviciu
▪ Permite adăugarea unui preț de produs/serviciu și alocarea unei taxe variabile
▪ Permite adăugarea unei unități de măsură pentru un produs/serviciu
▪ Permite adăugarea unitații de măsură pe produs/serviciu
▪ Permite exportul produselor/serviciilor în diverse formate (Excel, PDF, CSV, Print)
▪ Permite editarea/ștergerea din sistem a produselor/serviciilor deja înregistrate